Het eCMC Team

Verbinden, Versterken, Vernellen: Innovatie in Remote Patient Management

Monique Tabak
University of Twente

Angelique Tinga
University of Twente

Marloes Makkink
University of Twente

Jildau Bouwman
TNO

Suzan Wopereis
TNO

Tim de Kraker
Novel-T

Marcel van Zandvoort
TNO

Andre Boorsma
TNO

Marco Raaben
University of Twente

Hermie Hermens
University of Twente

Adviesraad eCMC

Anneliene Jonker
University of Twente

Adviesraad eCMC

Client Portal | Internal Tools | Web App Builder | Free Website Builder Made with Softr