Welkom bij hét expertisecentrum voor eHealth innovatie

Het eCMC verbindt wetenschap, bedrijfsleven en zorg om te ondersteunen in vernieuwing en verandering van ontwikkeling tot implementatie van innovaties in Remote Patient Management.

Image alt
Client Portal | Internal Tools | Web App Builder | Free Website Builder Made with Softr