Welkom bij hét innovatiecentrum voor Remote Patient Management

eHealth is het domein waar wetenschap en technologie elkaar vinden om patiënten (met name in hun eigen omgeving) innovatieve persoonsgerichte zorg te bieden. eCMC is het kenniscentrum met living labs dat partijen uit alle relevante disciplines rond de patiënt bij elkaar brengt om deze ontwikkeling te faciliteren en versnellen.

Image alt
Client Portal | Internal Tools | Web App Builder | Free Website Builder Made with Softr